Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

dne 14. 4. 2019 bude spuštěn elektronický systém k zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020.


Časový harmonogram zápisu do MŠ:

I. Fáze - Vyplňování přihlášek (od 14. 4. do 15. 5. 2019)
Rodiče musí přihlášky vyplnit na internetové adrese https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ a tuto přihlášku vytisknout.
V případě, že zákonný zástupce nemá přístup k internetu, je možné navštívit 18. 4. a 2. 5. 2019 od 9:00 do 14:00 vedení ZŠ a MŠ Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem.

II. Fáze - Sběr přihlášek
Sběr přihlášek probíhá v budově MŠ Svádov.
V úterý 14. 5. 2019 od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod.
Ve středu 15. 5. 2019 od 8:00 do 11:00 hod.

III. Fáze - Přijímací řízení (od 21. 5. 2019)
Od tohoto termínu bude vydáváno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

ředitel školy

                                           Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ústí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2019: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2018.