Informace pro strávníky ŠJ


CENY ZA 1 OBĚD

děti MŠ:   nar. 1.9.2012 a mladší = 30,- Kč (včetně svačinek)

                 nar. do 31.8.2012 = 32,- Kč (včetně svačinek)


PLACENÍ OBĚDŮ:

Obědy a poplatek za MŠ se platí vždy od 1. dne do 3. dne v měsíci včetně nebo podle požadavku hospodářky školní jídelny od 7:00 do 8:00 hodin. Poslední den placení se poplatky vybírají do 12.00 hod.


ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ:

Obědy se na příslušný den odhlašují od 6.00 hod. do 7.00 hod.!    

  • v MŠ na tel. čísle 475 531 311  
  • v jídelně od 6.45 do 7.00 na mob. čísle 724 282 850 (nebo SMS kdykoliv)                            

Pokud nebude oběd odhlášen do 7.00 hod., je možné si oběd vyzvednout v jídelně v 11.00 hodin do přinesené nádoby (prosíme nahlásit do 10. 00 hod.). Na další dny je nutné obědy odhlásit v jídelně nebo v MŠ, není možné si pro obědy chodit. Pokud si oběd nevyzvednete v danou hodinu, bude rozdělen dětem jako přídavek.

V případě odpolední nepřítomnosti dítěte je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin.

Peníze za odhlášené obědy se odečtou příští měsíc.


VÝDEJ OBĚDŮ

od 11:15 hodin pro děti MŠ

Bez předem zaplaceného stravného nebude strava (oběd a svačinky) vydána !!!


"....do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 3-6 let,    7-10 let, 11-14 let, starší..."


ALERGENY VE ŠJ

Zkratky alergenů jsou uvedeny na každém týdenním jídelním lístku. Zde si můžete stáhnout jejich seznam. 

Směrnice o školním stravování v mateřské škole