Režim dne


Rodiče osobně předávají dítě učitelce ve třídě, ručí za to, že je zdravé a netrpí žádnou infekční chorobou.

6:00-8:30             příchody dětí do zařízení, zájmová činnost - spontánní i řízená, individuální činnost,                                             ranní kruh, tělovýchovná chvilka

8:30-9:00             hygiena, dopolední svačina

9:00-11:30           pobyt venku - vycházky po okolí, pobyt na školní zahradě; pohybové aktivity, 

                               výchovně vzdělávací činnosti

11:30-12:00        hygiena, oběd

12:00-14:00        odpočinek dle potřeby dětí, klidové aktivity

14:00-16:00        hygiena, odpolední svačina, výchovně vzdělávací činnosti, individuální činnost, zájmové                                    činnosti dětí, podle počasí pobyt na zahradě

Vyzvedávání dětí: po obědě od 11.45 hod. do 12.00 hod.                                                                                                                 po odpolední svačině od 14.15 hod.

                             !!! Dítě si může vyzvednout z MŠ pouze pověřená osoba, která je uvedena rodiči                                               (zákonnými zástupci) ve zmocnění !!!