Školné

Výše úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřské škole je stanovena na 400,- Kč za měsíc.

Obědy a poplatek za MŠ se platí vždy od 1. dne do 3. dne v měsíci včetně nebo podle požadavku hospodářky školní jídelny od 7:00 do 8:00 hodin. Poslední den placení se poplatky vybírají do 12.00 hod. 

Směrnice k výši úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřské škole